Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής

1. Στην αθλήτρια ΜΑΝΑ ΚΙΚΙΛΙΑ για αντικανονική συμμετοχή στις 11/12/2016 στο παιχνίδι ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, διότι δεν κατείχε δελτίο που να είχε εκδώσει η ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών σύμφωνα με το Κεφ Β΄, Αρ. 9, Παρ 1, του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ

 

2. Στην αθλήτρια ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ για αντικανονική συμμετοχή στις 18/12/2016 στο παιχνίδι ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ - ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ, διότι δεν κατείχε δελτίο που να είχε εκδώσει η ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών σύμφωνα με το Κεφ Β΄, Αρ. 9, Παρ 1, του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ

 

3. Στον έφορο της ομάδας ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ που δηλώθηκε στα φύλα αγώνων στο παιχνίδι ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και στο παιχνίδι ΑΚΡΙΤΑΣ - ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ για την χρησιμοποίηση αθλητριών που δεν κατείχαν δελτίο που να είχε εκδώσει η ΕΟΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμου δεκαοκτώ (18) μηνών σύμφωνα με το Κεφ Β΄, Αρ. 9, Παρ 1 & το Κεφ Γ, Αρ. 18, Παρ. 3&5 του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ

 

 

4. Στο Σωματείο ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ επιβάλλεται μηδενισμός και αφαίρεση δέκα (10) βαθμών σε κάθε ένα από τους αγώνες ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ - ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΑΚΡΙΤΑΣ - ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ, σύμφωνα με το Κεφ Β΄, Αρ. 9, Παρ 1, του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.ΠΕ. Επί πλέον στο Σωματείο ΓΣΜ ΛΥΚΑΙΑ επιβάλλεται ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα Β Εθνικής (Η΄Όμιλος) στο οποίο συμμετέχει σύμφωνα με το Κεφ. Ε, Αρ. 23, Παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, διότι υπέπεσε δεύτερη φορά στο ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

 

Οι παραπάνω ποινές επικυρώθηκαν με το υπ. αρ. 90 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΠΕ.Π στις 20/1/2017